המעוניינים להתקבל לחברות מלאה מתבקשים לעמוד בתנאים הבאים:


לימודים קודמים Pre-education

על המועמד להיות בעל תואר ראשון או להראות רמה רלוונטיות של חינוך מקצועי בתחום מדעי החברה /ההתנהגות . ניסיון חיים רלוונטי או ניסיון מקצועי בתחומים אחרים יכולים להוות שווה ערך ללימודי התואר.


הכשרה

יש להשלים הכשרה במוסד המוכר על ידי הפורום של האיגוד האירופאי לפסיכותרפיה גופנית. ניתן לאשר הכשרה במוסדות אחרים כל עוד מוסדות אלה מוכרים על ידי ה EABP או שהמועמד יכול לספק תיעודים הולמים, תעודות והמלצות בנוגע למוסדות הכשרה אלה. על ההכשרה לכלול לפחות 600 שעות של הכשרה מקצועית כפסיכותרפיסט, לאורך תקופה של לפחות ארבע שנים, מהן לפחות 400 שעות הכשרה בפסיכותרפיה גופנית.


קבלת פסיכותרפיה אישית

על המועמד להמציא אישורים על קבלת 150 שעות טיפול לפחות, פרטני או קבוצתי. מהן לפחות 100 שעות טיפול פרטני. שלוש שעות של עבודה קבוצתית נחשבות כשעה אחת של טיפול פסיכותרפיה פרטני. אם לא מולאו קריטריונים אלה במלואם, ניתן לאשר טיפול בגישות אחרות של פסיכותרפיה להשלמת  סך השעות הנדרשות.


הדרכה

על המועמד להמציא אישורים על קבלת לפחות 75 שעות הדרכה מקצועית על ידי פסיכותרפיסט גופני באופן קבוצתי או פרטני. יצוין כי שלוש שעות של הדרכה קבוצתית (יותר משלושה אנשים) שוות לשעת הדרכה פרטנית אחת. אם לא מולא קריטריון זה, ניתן לאשר הדרכה שהתקבלה בשיטה מקבילה להשלמת סך השעות הנדרשות.


פרקטיקה מקצועית

על המועמד להראות שניהל פרקטיקה מקצועית שכללה לפחות 600 שעות של עבודה כפסיכותרפיסט גופני לאורך תקופה של לפחות שנתיים. אם לא מולא קריטריון זה, ניתן לאשר ניסיון מקצועי אחר בשדות הקשורים לתחום על בסיס תיעוד מתאים.
שעות הטיפול האישי, ההדרכה והפרקטיקה מקצועית הנדרשות יכולות להיות חלק אינטגראלי מתכנית ההכשרה או מחוץ לתכנית לימודים, לפני  אחרי או בזמן ההכשרה.
(מתוך התקנון סעיף 5)


חדשות ועדכונים