הארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית פתוח לקבל חברים וארגונים על פי הקטגוריות הבאות:


חברות מלאה:

פסיכותרפיסטים גופניים עם רקע לימודי מוכח בתחום, אשר עומדים בתנאי הקבלה הרלוונטיים ופועלים על פי התקנות והחוקים של תחום עבודתם.
חברים מלאים זוכים להטבות הבאות:

שם וכתובת מפורסמים בהסכמה ברשימת הפסיכותרפיסטים הגופניים הישראלים המוכרים על ידי אגודה אשר מתעדכנת באופן קבוע באתר האגודה.

זכות הצבעה באספות הכלליות.

הטבות והנחות ייחודיות שיפורסמו מעת לעת.

קבלת חומרי מידע ופרסום של האגודה.


עמותת ידידים

עמיתים הם אלו אשר תומכים ומקדמים את מטרות ורעיונות אגודה ותחום הפסיכותרפיה הגופנית בכלל.
עמיתים אינם  זכאים להצביע באסיפה הכללית ושמם אינו מפורסם ברשימת החברים של האגודה.
הם מקבלים את מלוא המידע.


ידידות סטודנט

ידידות סטודנט היא עבור סטודנטים פעילים לפסיכותרפיה גופנית אשר לומדים באחד מבתי הספר המוכרים על ידי האגודה. סטודנטים ידידם אינם זכאים להצביע באסיפה הכללית ושמם אינו מפורסם ברשימת החברים של האגודה. הם מקבלים את מלוא המידע, הנחות והטבות לכנסים וימי עיון.


חברות ארגונית:

חברים ארגוניים יכולים להיות גופים או תאגידים שעוסקים בתחום הפסיכותרפיה הגופנית. אלו הם לרוב מוסדות לימוד, ארגונים מקצועיים ומוסדות העוסקים בשיטות ספציפיות של פסיכותרפיה גופנית.
הם מסכימים עם המטרות של האגודה. חייבים שיהיה להם לפחות עמית אחד בחברות מלאה שיוכל לייצגם באסיפה הכללית של האגודה. חברים ארגוניים נכללים ברשימת החברים של האגודה.


מועמדים  לחברות מלאה:

מועמדים לחברות מלאה הם אנשים שסיימו את הכשרתם  בפסיכותרפיה גופנית אך עדיין לא עומדים בכל תנאי החברות המלאים. הם מקבלים את מלוא המידע ורשומים ברשימת החברים של הארגון אך אינם זכאים להצביע באסיפה הכללית.


חברות כבוד:

חברות כבוד הינה עבור אלו שתרמו משמעותית לפסיכותרפיה הגופנית בכלל ולאגודה בפרט. הם נבחרים על בסיס המלצות לאגודה ומאושרים על ידי האסיפה הכללית. לחבר כבוד הזכות לבחור ולהיבחר.
ללא עלות.


חדשות ועדכונים