סטנדרט הכשרה


לימודים קודמים Pre-education

על המועמד להיות בעל תואר ראשון או להראות רמת הרלוונטיות של חינוך מקצועי בתחום של מדעי החברה /התנהגות . נסיון חיים רלוונטי או נסיון מקצועי בתחומים אחרים יכול להוות שווה ערך ללימודי התואר.


הכשרה

יש להשלים הכשרה במוסד המוכר על ידי הפורום של איגוד האירופאי לפסיכותרפיה גופנית. הכשרה במוסדות אחרים ניתן לאשר כל עוד מוסדות אלה מוכרות על ידי ה EABP או שהמועמד יכול לספק תעודים הולמים, תעודות והמלצות בנוגע למוסדות הכשרה אלה.
היקף ההכשרה צריכה לכלול לפחות 600 שעות של הכשרה מקצועית כפסיכותרפיסט, לאורך תקופה של לפחות ארבע שנים, מהן לפחות 400 שעות הכשרה הקשורות בהדרכה בפסיכותרפיה גופנית.


פסיכותרפיה אישית

נדרשים לפחות 150 שעות של טיפול, אישי או קבוצתי. מהן לפחות 100 שעות טיפול פרטני. טיפול אחד של שלוש שעות של עבודה קבוצתית נספר כשעה אחת של טיפול פסיכותרפיה פרטני. אם לא מולאו קריטריונים אלה במלואם, ניתן לאשר טיפול בגישות אחרות של פסיכותרפיה כמשלימה את סך השעות הנדרשות


הדרכה

לפחות 75 שעות של הדרכה מקצועית על ידי פסיכותרפיסט גופני באופן קבוצתי או פרטני. יצוין כי שלוש שעות של הדרכה קבוצתית (יותר משלושה אנשים) שווה לשעת הדרכה אחת בודדת. אם לא מולאו קריטריונים אלה, ניתן לאשר הדרכה שהתקבלה בשיטה מקבילה כמשלימה את סך השעות הנדרשות.


פרקטיקה מקצועית

לפחות 600 שעות של עבודה כפסיכותרפיסט גופני לאורך תקופה של לפחות שנתיים. אם לא מולאו קריטריונים אלהניתן לאשר ניסיון מקצועי אחר בשדות הקשורים לתחום על בסיס של תיעוד מתאים.


שעות הטיפול האישי, הדרכה ופרקטיקה מקצועית נדרשים, יכולים להיות חלק אינטגרלי מתכנית ההכשרה או שהוגשמו מחוץ לתכנית לימודים לפני או אחרי ההכשרה.


חדשות ועדכונים