מאמרים


נטישה וניכור עצמי - נשימה ופסיכותרפיה גופנית להפרעות נרקיסיסטיות

טיפול בטראומה - חזרה ל"כאן ועכשיו"

"אני, היא והמחלה" - רשמים מתוך פרקטיקום מחלקה אונקולוגית בביה"ח וולפסון

פסיכותרפיה גופנית התייחסותית כמפגש טראנס-פרסונלי: התמסרות הדדית / מאת רונן לוי - מתוך אתר פסיכולוגיה עברית

הפסיכותרפיה הגופנית והפסיכותרפיה הטראנס-פרסונלית מזוהות בעשורים האחרונים כילדות החורגות של הפסיכותרפיה בכלל ושל הפסיכואנליזה בפרט. שימוש במגע ככלי טיפולי בעל מאפיינים התקשרותיים והערכתיים, כמו גם שימוש במושגים רוחניים (טראנס-פרסונליים) ובמצבי תודעה שונים מהרגיל, מזוהים בנקל עם עיסוקים ניו-אייג'יים, הרבה לפני שהם מזוהים עם מקצועות מבוססים בבריאות הנפש (אבן-צור, 2013).
מאמר זה מדגיש את נקודות המפגש בין הגופני, הטראנס-פרסונלי והפסיכואנליטי, כפי שבאות לידי ביטוי בזרם טיפולי המתהווה בעשורים האחרונים – הפסיכותרפיה הגופנית ההתייחסותית. המאמר עוסק במאפיינים הטראנס-פרסונליים של הטיפול ההתייחסותי בפסיכותרפיה הגופנית, המתקיימים בעת התמסרות הדדית למפגש בין-אישי בין המטפל למטופל. הטענות המוצגות במאמר יודגמו באמצעות מקרה טיפולי. להמשך קריאה

פסיכותרפיה גופנית התייחסותית כמפגש טראנס-פרסונלי: הדיאלקטיקה של השינוי / מאת רונן לוי - מתוך אתר פסיכולוגיה עברית

בהמשך לחלקו הקודם של המאמר, שעסק בהתמסרות הדדית בתור הבסיס לחוויה טראנס-פרסונלית בין-אישית בפסיכותרפיה גופנית התייחסותית, המאמר הנוכחי עוסק בחרדה הצפונה בהתמסרות זו. חרדת ההתמסרות עומדת בבסיס הדיאלקטיקה של תהליכי שינוי והתפתחות, ומתבטאת בחלקים הגופניים, הבין-אישיים והטראנס-פרסונליים בחייו הפנימיים של האדם. חרדה זו תודגם באמצעות תיאור מקרה. להמשך קריאה

הענן והקופסה - הנכחה גופנית משולשת / מאת אורית קלפיש כהן - מתוך אתר פסיכולוגיה עברית

מאמר זה מתאר את הקשר בין פסיכותרפיה גופנית לבין פסיכותרפיה התייחסותית, כפי שקשר זה בא לידי ביטוי בהדרכה בתחום הפסיכותרפיה הגופנית. "הגישה ההתייחסותית", אומר לואיס ארון (2013) "רואה את מערכת היחסים בין המטופל לאנליטיקאי כמתבססת לאורך כל הדרך, שוב ושוב, על השפעה הדדית מתמשכת שבה הן המטופל והן האנליטיקאי משפיעים זה על זה ומושפעים זה מזה באופן שיטתי. בין המטופל והאנליטיקאי נוצר תהליך תקשורת, שההשפעה זורמת בו לשני הכיוונים" (עמ' 111). השפעה הדדית זו באה לידי ביטוי בהדהוד הגופני (Body Resonance). פסיכותרפיסטים גופניים צריכים להכיר מערך ספציפי של תגובות של העברה נגדית, המתרחשות בגופם ודרכו, בנוסף להבנת המושגים של העברה והעברה נגדית והשימוש בהם. האופן שבו נוכחותו של המטופל משפיעה על המטפל, וחילופי הדברים בין הגופים המצויים בקשר במהלך הפגישה הטיפולית, מהווים מקור מרכזי של מידע על המתרחש (טוטון, 2003). להמשך קריאה


חדשות ועדכונים