קישור לביבליוגרפיה המפורסמת באתר ה-EABP

http://www.eabp.org/bibliography
http://www.eabp.org/publications-books
http://www.eabp.org/publications-resources
http://www.eabp.org/publications-articles


הרשימה  הבאה מכילה ספרות מקצועית  נפוצה (אם כי חלקית בלבד) המייצגת זרמים שונים בפסיכותרפיה גופנית:

ג'נדלין.י.ט,(2001), התמקדות, תל-אביב, מרקם

דיוויס, פ.ד, (1994). כוחו של מגע. תל-אביב, אור עם

דיכטוואלד, ק., (1992) גופנפש – הקשר בין הגוף והאופי למען הבריאות השלמה, ת"א: זמורה ביתן

הדר. ש.ב, (1997) הגישה הטיפולית לגוף: מה בין פסיכואנליזה לבין טיפול בתנועה ואנליזה ביואנרגטית, שיחות חלק א'- מרץ, חלק ב'- יוני

הנדריקס, גיי., ק.,(1996) במרוצת החיים – גישה חדשה לפסיכותרפיה בשילוב הפעלת הגוף, תל-אביב: אחיאסף

טוטון, נ, (2011), פסיכותרפיה ממוקדת גוף, קרית ביאליק, אח

לוין.פ, (1999), להעיר את הנמר, ישראל, אסטרולוג

רוזן, ר., (1989), החוש השביעי והמציאות שמעבר, ישראל: תמוז

רוס, ג', (2008). מעבר למערבולת הטראומה אל מערבולת ההחלמה, עריכה מדעית: עפרה אילון, טבעון: נורד

Boadella, D, (1987). Lifestreams: An introduction to biosynthesis. London: Routledge &Kegan Paul.

Boysen.G ,(1986) , Biodynamic Aproch, Innovative therapies in Britian, clover southwell

Conger, J.(1991) The Body as Shadow- in Meeting the Shadow: The Hidden Power of the Dark Side of Human Nature. Eds Connie Zweig and Jeremiah Abrams ,L.A.:Tarcher Inc.

Hartley,L (ed),(2009) Contemporary Body Psychotherapy- The Chiron Approach ,Routhledge, London and N.Y

Johnson. M. S (1994), Character Styles, N.Y, Norton and Company Judith. A. (2004), Eastern Body Western Mind- Psychology and the Chakra System as a Path to the Self, Berkley, Celestial Arts

Keleman, S. (1975) Your Body Speaks Its Mind. Berkeley, CA: Center Press Kurtz, R (2007). Body-Centred Psychotherapy - The Hakomi Method (Revised ed.). Mendocino: LifeRhythms.

Levin, P.,(2005), Healing trauma- A Pioneeering Program For Restoring The Wisdom Of The Body, Korea- Sounds True

Lowen. A, (1994), Bioenergetics, N.Y, Penguin

Lowen. A (2003), The language Of The Body, Florida, Bioenertetic Press

Macnaughton,  I,(Ed.) (1998). Embodying the Mind & Minding the Body. North Vancouver, Canada: Integral Press

Ogden,P & Minton,K, (2006). Trauma and the Body: A Sensorimotor Approach to Psychotherapy. New York: Norton.

Reich.W, (1990), Character Analasis, N.Y, Farrar, Staus and Giroux

Rolef Ben-Shahar, A. (2011). Something old something new, something borrowed something blue: Individual Selves and Dyadic Selves in Relational Body Psychotherapy  The USA Body Psychotherapy Journal Vol. 10, No. 1

Rosenberg. J. L , Rand. M. L , Asay. D,(1991), Body, Self and Soul- Sustaining Integration ,Atlanta, Humanics

Rothschild, B (2000). The Body Remembers: The Psychophysiology of Trauma and Trauma Treatment. New York: Norton.

Totton, N., Jacobs, M. (2001) Character and Personality Types, Open University Press.

Totton, N. (2003) Body Psychotherapy- An introduction, Maidenhead ,Philadelphia Open University Press.

Totton, N. (Ed.). (2005). New Dimensions in Body Psychotherapy. Maidenhead: Openחדשות ועדכונים